سوالات متداول راجع به یخچال فریزر

سوالات متداول راجع به یخچال فریزر
سوالات متداول و پاسخ آنها در مورد یخچال فریزر و ساید بای ساید در مورد یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول سطحهای مختلفی از مصرف انرژی وجود دارد کدام بهتر است؟ A  و A+  کمترین مصرف انرژی را دارند. این هم برای محیط زیست خوب است و هم در هزینه های شما نقش به سزایی  دارد. بهترین روش برای تمیزکردن یخچال فریزر چیست؟ ماهی یکبار یخچال فریزر را تمیز کنید تا بونگیرد. با یک دستمال نم دار لکه ها را پاک کنید و یخچال را از برق بکشید و کلیه قسمت هایی که ازیخچال خارج می شود را بشویید با آب گرم و یک شوینده ملا...
بیشتر